सातै प्रदेशका नृत्यद्वारा बङ्गलादेशी राष्ट्रपतिको स्वागत

सातै प्रदेशका नृत्यद्वारा बङ्गलादेशी राष्ट्रपतिको स्वागत