बस र टेम्पो ठोक्किँदा भारतमा सातको मृत्यु, बाह्र घाइते

बस र टेम्पो ठोक्किँदा भारतमा सातको मृत्यु, बाह्र घाइते