शरद ऋतुको आरोहण : एक हजार २ सय आरोही हिमालमा

शरद ऋतुको आरोहण : एक हजार २ सय आरोही हिमालमा