दुर्घटनाको छानविन गर्न तत्काल आयोग गठन हुन्छ - प्रधानमन्त्री