हामी सक्षम नागरिक उत्पादनमा सक्रिय छौं (भिडियो कुराकानी)