smart doko

अब पुरुषले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने, महिलालाई सम्पत्ति दिनु नपर्ने !

ताजा अपडेट
Patan Strip
Patan Path Lab
केन्द्रबिन्दु
२०७५ श्रावण २५ शुक्रबार | प्रकाशित १५:१६:३४
अब पुरुषले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने, महिलालाई सम्पत्ति दिनु नपर्ने !

काठमाडौं । अहिलेसम्म महिलाले मात्रै सम्बन्ध विच्छेदका लागि सोझै अदालत जानसक्ने प्रावधान छ । अब भने पुरुषले पनि सम्बन्ध विच्छेदको लागि सोझै अदालत जानसक्ने भएको हो । भदौ १ गतेबाट लागू हुने नयाँ मुलुकी संहिता ऐन २०७४ अनुसार पुरुषले पनि सम्बन्ध विच्छेदको लागि सिधै अदालत समक्ष निवेदन दिनसक्ने छन् ।

महिला र पुरुषलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै पुरुष पनि सम्बन्ध विच्छेदका लागि सीधै अदालत जान पाउने व्यवस्था लागू हुन लागेको हो । सम्बन्ध विच्छेदमा पुरुष र महिलालाई समान अधिकारको व्यवस्था गरेको हो ।

हाल महिलाले सम्बन्ध विच्छेदका लागि सीधै अदालतमा जान पाउने व्यवस्था रहे पनि पुरुषले भने स्थानीय तहबाट हुँदै विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत जान पाउने व्यवस्था छ ।

मुलुकी संहिता ऐन २०७४ को दफा ९४ मा पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यसको लागि विभिन्न शर्तहरु राखिएको छ । देहायका कुनै अवस्थामा पत्नीको मञ्जुरी नभए पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेछ:-

(क) कानून बमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा,
(ख) पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा,
(ग) पत्नीले पतिको अङ्ग भङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा,
(घ) पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा ।

त्यस्तै दफा ९५ मा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । पत्नीले देहायका कुनै अवस्थामा पतिको मञ्जुरी नभए पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेछिन्ः–

(क) कानून बमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा,
(ख) पतिले पत्नीलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा,
(ग) पतिले पत्नीको अङ्ग भङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा,
(घ) पतिले अर्को विवाह गरेमा,
(ङ) पतिले अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा,
(च) पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा ।

पुरुषका कारण सम्बन्ध विच्छेद भएको प्रमाणित नभए अंश दिनु नपर्नेः
पुरुषका कारण सम्बन्ध विच्छेद भएको प्रमाणित नभए अंश दिनु नपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । हाल सम्बन्ध विच्छेद भए पुरुषले आधा सम्पत्ति महिलालाई अंश दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ’महिलाले अंश पाउन पुरुषका कारण सम्बन्ध विच्छेद भएको प्रमाणित हुनुपर्छ ।’ पुरुष दोषी देखिएन भने अंश दिनु पर्दैन ।

दफा ९४ को खण्ड (ख), (ग) वा (घ) बमोजिमको आधारमा सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन गरेकोमा पत्नीलाई अंश दिन वा खर्च भराउन भराउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

 

धेरै पढिएको