पन्ध्र हजार कर्मचारी माग : नौ हजारका लागि आज विज्ञापन खुल्दै