परीक्षा अगावै सामाजिक विषयको प्रश्‍नपत्र पनि सामाजिक सञ्‍जालमा