पशुपतिको सुन गायब : ५६ वर्षमा जम्मा ९ किलो मात्रै !