पाँचथर हत्या प्रकरणः भागेर बाँचेकी बालिकाको उपचार प्रदेश -१ सरकारले गर्ने