पाँच जनाको हात भाँचिनेगरी विद्यार्थी कुट्ने शिक्षिका पक्राउ