1
1
Kendrabindu - News & Articles from Nepal

सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा

अख्तियारका अनुसार गत आर्थिक वर्ष परेका उजुरी मध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् ।

केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी