लभ लेटर

न भुल्न सके तिमीलाई न पाउन सके, न आसुको धाराले नै बगाउन सके ...