नेपालीमा छोरी र गणितमा छोराको सिकाइ राम्रो

काठमाडौं,
विषयगत नतिजाका आधारमा नेपाली विषयमा छात्रा र गणितमा छात्रको सिकाइ उपलब्धि राम्रो रहेको पाइएको छ । देशभरिका १ हजार ४ सय विद्यालयका २८ हजार ३ सय ८१ विद्यार्थीमाथि गरिएको अध्ययनबाट संस्थागत विद्यालयका १५ प्रतिशत र सामुदायिक विद्यालयको ६ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले ट्युसन पढ्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

केन्द्रले कक्षा ५ का गणित र नेपाली विषयमा विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण गरेको थियो । नेपालीमा सय विद्यालयका १४ हजार २ सय ७ विद्यार्थी र गणितमा ७ सय विद्यालयकै १४ हजार १ सय ७४ विद्यार्थीको उपलब्धि परीक्षण गरिएको थियो ।

सिक्नका लागि कसैबाट सहयोग नपाएको बताउनेको औषत नेपालीमा ५ सय १ र गणितमा ५ सय ४ छ । नेपालीमा बुबाबाट भन्दा आमाबाट सिक्ने औषत धेरै छ भने गणितमा आमाको तुलनामा विद्यार्थीले बुबाबाट नजानेको कुरा सिकेको औषत धेरै छ ।

बुबाबाट सिक्ने नेपालीमा ४ सय ९७ र गणितमा ५ सय १ हुँदा आमाबाट सिक्ने नेपालीमा ५ सय २ र गणितमा ५ सय रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै दाजु वा दिदीबाट गणितमा ४ सय ९९ र नेपालीमा ५ सय र साथीहरूबाट नेपालीमा ४ सय ९७ र गणितमा ४ सय ९५ रहेको छ । यस्तै ब्राम्हमण/क्षेत्री नेपाली विषयमा सबैभन्दा राम्रो रहेको अध्ययनले देखाएको छ । काठमाडौँका नेवार समुदायका विद्यार्थीहरू गणितमा सबैभन्दा राम्रा देखिएका छन् ।
नेपाल समाचारपत्रबाट

नेपालीमा छोरी र गणितमा छोराको सिकाइ राम्रो