अमेरिकामा गोलीकाण्ड, पाँचको मृत्यु

अमेरिकामा गोलीकाण्ड, पाँचको मृत्यु